Pasta pakalpojumu tarifi no 2014.gada janvāra
Pārejot no latiem uz eiro, pasta pakalpojumu tarifi paliek nemainīgi. Latvijas Pasts, īstenojot Latvijas uzņēmēju iniciatīvas Godīgs eiro ieviesējs principus, apliecināja atbildīgu uzņēmējdarbības praksi cenu pārrēķināšanā no latiem uz eiro. Pakalpojumu cenas eiro tika pārrēķinātas, ievērojot oficiālo valūtas maiņas kursu EUR 1 = LVL 0,702804.
BIEŽĀK IZMANTOTO PASTA PAKALPOJUMU CENAS EIRO UN LATOS
PASTKARTES
Latvija Vienkārša pastkarte € 0,47 Ls 0,33
ES valstis Vienkārša pastkarte € 0,64 Ls 0,45
Pārējās valstis Vienkārša pastkarte € 0,71 Ls 0,50
VĒSTULES
Latvija Vienkārša vēstule € 0,50 Ls 0,35
Vienkārša A klases vēstule € 0,57 Ls 0,40
Ierakstīta vēstule € 1,39 Ls 0,98
Ierakstīta A klases vēstule € 1,42 Ls 1,00
ES valstis Vienkārša A klases vēstule € 0,78 Ls 0,55
Ierakstīta A klases vēstule € 1,71 Ls 1,20
Pārējās valstis Vienkārša A klases vēstule € 0,85 Ls 0,60
Ierakstīta A klases vēstule € 2,13 Ls 1,50
BANDROLES
Latvija Vienkārša bandrole € 0,57 Ls 0,40
Ierakstī ta bandrole € 1,41 Ls 0,99
ES valstis Vienkārša A klases bandrole € 0.85 Ls 0,60
Ierakstīta A klases bandrole € 1,78 Ls 1,25
Pārējās valstis Vienkārša A klases bandrole € 1,28 Ls 0,90
Ierakstīta A klases bandrole € 2,13 Ls 1,50
SĪKPAKAS
Latvija Ierakstīta sīkpaka € 2,46 Ls 1,73
Apdrošināta* sīkpaka € 3,49 Ls 2,45
* Apdrošinātām sīkpakām papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu – EUR 0,03/ LVL 0,02 (min. EUR 0,14/LVL 0,10) par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas eiro/latu.
Maksimālā apdrošinājuma summa: EUR 142,29/LVL 100.
ES valstis Ierakstīta sīkpaka € 1,85 Ls 1,30
Pārējās valstis Ierakstīta sīkpaka € 1,99 Ls 1,40
PASTA PAKAS
Latvija Vienkārša pasta paka € 2,99 Ls 2,10
Apdrošināta* pasta paka € 2,99 Ls 2,10
* pdrošinātām sīkpakām papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu – EUR 0,03/ LVL 0,02 (min. EUR 0,14/LVL 0,10) par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas eiro/latu.
Maksimālā apdrošinājuma summa: EUR 711,44/LVL 500.
ES valstis un pārējās valstis Tarifs pasta pakām tiek aprēķināts atkarībā no izvēlētās valsts un atbilstoši oficiālajam maiņas kursam
Eiropasts