Valūtas maiņa izraisīja plašas diskusijas, taču, neskatoties uz to, 2014. gada 1. janvārī Latvija bija 18. valsts, kas pievienojās eirozonai. Eiro ieviešanai Latvijā ir dažādas priekšrocības – lielāks valsts budžets, kas veicina sabiedrības labklājību, izaugsmi un iespējas, pieejamāki un izdevīgāki ilgtermiņa aizdevumi, kā arī uzņēmējiem ir pieejamas lielākas investīcijas un eksporta tirgus. Galvenos valūtas maiņas ieguvējus iedala trīs kategorijās – ekonomika, sabiedrība un uzņēmējdarbība.

Latvijas ekonomiskā izaugsme

Līdz ar eiro ieviešanu, valstij tiek piešķirti augstāki kredītreitingi, kas būtiski ietekmē valsts budžetu, kā arī kopējā parāda administrēšanas izdevumus. Ietaupot valsts finanses, pēdējo 10 gadu laikā Latvija ir varējusi novirzīt naudu citiem svarīgiem mērķiem, piemēram, izglītībai, veselības aprūpei, un citām sociālajām jomām, nodrošinot dažādas sabiedrības iespējas. Turklāt, pateicoties ekonomisko procesu attīstībai, pēdējās desmitgades laikā straujāk ir audzis iekšzemes kopprodukts, kā arī valsts banku sistēma ir noturīgāka pret krīzes situācijām, stiprinot vietējo finanšu tirgu un sniedzot bankām iespēju saņemt aizdevumu Eiropas Centrālajā bankā, tādējādi nav jāuztraucas, ka problēmsituāciju rezultātā aizdevums būtu jāpiešķir no Latvijas valsts budžeta naudas, kas negatīvi ietekmētu visu sabiedrību.

Iedzīvotāju priešrocības

Kā eiro ieviešana palīdz sabiedrībai? Viens no sabiedrības lielākajiem ieguvumiem ir jau minētā budžeta novirzīšana citām nepieciešamībām – medicīnai, izglītībai, pensijām, un citām kategorijām. Papildu tam, iekļaujot Latviju eirozonā, ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstība sniedz pakāpenisku algu palielināšanos, kas veicina ne tikai labklājību, bet arī jaunu darba vietu veidošanos sabiedriskajā un privātajā sektorā. Līdz ar eiro ieviešanu, Latvijas iedzīvotāji var izvērtēt preču un pakalpojumu izmaksas citās eirozonas valstīs – konkurence veicina preču un pakalpojumu dažādību, un kvalitāti, kā arī būtiski samazina cenas; papildu tam, cilvēkiem ir iespēja drošāk iepirkties starptautiskos interneta veikalos, jo netiek piemērotas valūtas konvertācijas izmaksas un tiek samazinātas piegādes cenas eirozonā.

Uzņēmējdarbības jauda

Uzņēmējdarbība ir pamats ekonomikas un sabiedrības attīstībai, tāpēc viens no galvenajiem eiro ieviešanas mērķiem bija uzlabot biznesa vidi. Līdz ar eiro ieviešanu, Latvija ir piesaistījusi ievērojamu investīciju apjomu, kā arī šobrīd tā ir iekārojama vieta ārvalstu uzņēmējiem un investoriem. Papildu tam, vienotas valūtas ieviešana veicina ne tikai starptautisku interesi, bet arī uzticamību, radot eksportējošas partnerības, ļaujot prognozēt ieņēmumus un izdevumus, un ietaupot līdzekļus, jo ārvalstu darījumiem vairs nav nepieciešama lata (iepriekšējās valsts valūtas) konvertācija.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eiropasts